Styrelsen 2024/2025

Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Lars-Erik Berglund

Henrik Dalvander

Peter Szerman

Stefan Sääf

Björn Weistrand

Thomas Borén

Linda Hjelte Bernström

Magnus Larsson

Börje Svensson

Bildad 1972-04-12
Föreningsnummer 6483-06
Postadress Daniel Ellermann, Brunnsviksallén 25
59150 Motala
Telefon 0141208056
Mobil 0733568582
E-post vastersbtk@hotmail.com
Hemsida https://www.vastersbtk.se
PlusGiro 796895-1
Organisationsnummer 824000-4260